Chris Kruisheer

chris@cjk-fotografie.nl

Langevelderslag 32, 8223PD, Lelystad

+31653246798

, hierna fotograaf genoemd

 

model  

Naam:…………………………………………………

Geboortedatum:…………………………………………………

Adres:…………………………………………………….………

Postcode:…………… Plaats:………..……….………………………………………

E-mail: ……………………………………………………………………………………...

 

model (duo)partner of voogd (indien minderjarig)

Naam :…………………………………………………

Geboortedatum:…………………………………………………

Adres:…………………………………………………….……………

Postcode:…………… Plaats:………..……….………………………………………

hierna model genoemd,

verklaren door middel van handtekening akkoord te gaan met tekst en inhoud van deze

overeenkomst.

 

Artikel 1 - Privacyverklaringen. Het is niet toegestaan om in het openbaar of Social Media enige mededeling te doen met betrekking tot deze shoot. Alle persoonlijke en persoonsgegevens worden enkel voor interne doeleinden gebruikt. Dit houdt in dat op geen enkel moment informatie aan derden wordt gegeven of op geen enkele manier beschikbaar wordt gemaakt voor mensen niet opgenomen in deze overeenkomst. Noch de fotograaf, noch het model, noch de ouder(s)/voogd zal in de toekomst feiten en/of resultaten, die met deze overeenkomst in directe samenhang staan, opzettelijk tot schade van de ander benutten.

 

Artikel 2 – Algemeen Er zal door het model geen schadevergoeding kunnen geλist worden indien de fotosessie door technische defect niet kan doorgaan, of indien de foto’s hierdoor mislukt, gewist of beschadigd worden.  Er wordt overeen gekomen dat volgende foto’s gemaakt kunnen worden voor de fotosessie:

o

Portret:

Volledig gekleed, zonder enige vorm van naaktheid, de nadruk ligt hier voornamelijk op het model en kleding

o

Glamour/Fashion

Het model is volledig gekleed, en word op een dusdanige manier belicht en met behulp van de juiste kleding en attributen, op een zo mooi mogelijke wijze weer gegeven

o

Badmode
(16 jaar of ouder)

Borsten en schaamstreek zijn volledig bedekt met (bad)kleding.

o

Lingerie
(18 jaar of ouder)

Model gekleed in ondergoed, met als hoofddoel de lijnen van het lichaam icm de juiste emotie weer te geven

o

Bedekt naakt
(18 jaar of ouder)

Het gehele lichaam is zichtbaar, maar de erogene zones zijn (deels)afgedekt

o

Naakt/topless
(18 jaar of ouder)

Het volledige lichaam is zichtbaar, met als hoofddoel de lijnen van het lichaam weer te geven, zonder erotisch te zijn

o

Anders overeengekomen

Namelijk;

 

 

Artikel 3 - Recht van afbeelding Het model geeft expliciet toestemming aan de fotograaf om een zelf te bepalen selectie van de opnames op zijn website, Instagram en FB te plaatsen, te gebruiken voor deelname aan fotowedstrijden, publicatie in vakbladen of te tonen op exposities (solo of in groep) of te gebruiken als portfolio. De foto’s op de website zijn beschermd door het copyright doch de fotograaf kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de afbeeldingen buiten zijn medeweten of toestemming elders op internet worden geplaatst.

 

Artikel 4 - Auteursrecht Het model bevestigt, dat hij/zij begrijpt geen aanspraak te kunnen maken op het copyright en het auteursrecht (ook niet op het bezit) van de gemaakte digitale foto’s. Het model en het promotiebureau of de promotionele website verbinden zich ertoe de naam van de fotograaf te vermelden bij iedere publicatie door vermelding ©cjk-fotografie. Alleen de fotograaf heeft het auteurs- en publicatierecht. Het publiceren van een promotionele foto op een website van een modellenbureau geeft dit bureau niet automatisch de rechten op de foto’s. Het model en evt. het bureau dat de foto’s publiceert, verbinden zich ertoe de gedigitaliseerde foto’s in hun oorspronkelijke vorm te bewaren en te gebruiken. Verkleiningen met behoud van de oorspronkelijke verhoudingen zijn wel toegestaan; uitsneden (crops), beeldbewerkingen en het inlassen of verwijderen van bijkomende teksten en logo’s is echter niet toegelaten. Het model heeft geen exclusiviteitrecht op de gemaakte opnamen, noch op de stijl of de bewerkingen die op de foto’s wordt toegepast.

 

Artikel 5 - Publicatierecht Zowel de fotograaf als het model hebben beiden het recht de foto’s te publiceren voor promotionele doeleinden met vermelding van de naam van de fotograaf. Het model verbindt zich ertoe bij iedere publicatie de fotograaf te verwittigen. Dit gebeurt door in een mail duidelijk alle referenties van de publicatie op te geven (website, naam publicatie of modellen bureau, enz …) Het is voor beide partijen verboden de foto’s commercieel te exploiteren, tenzij met wederzijdse schriftelijke toestemming.  Het is niet toegestaan dat het model de gemaakte foto’s plaatst op websites met onzedelijke of onwettelijke inhoud. Het model mag de foto’s met watermerk gebruiken op eigen social media. De foto’s zonder watermerk  zijn voor eigen prive gebruik (afdrukken etc). Tevens mogen foto’s uit de categorie naakt/topless en bedekt naakt nooit op social media geplaatst worden zonder nadrukkelijke wederzijdse schriftelijke toestemming van model en fotograaf.

 

Artikel 6 – Vergoedingen op basis van TFP. Het model ontvangt voor het poseren geen honorarium noch reiskosten, maar een compensatie van 10 tot 15 digitale foto’s in goede resolutie. Deze foto’s worden geleverd met en zonder watermerk.

 

Artikel 7 – Leveringstermijn De leveringstermijn voor de shoot bedraagt maximaal 3 weken.

Indien het model de foto’s op CD-rom/DVD wil ontvangen vallen de verzendkosten en eventuele verzekering van de verzending (in overleg) ten laste van het model.  De digitale bestanden worden beschikbaar gesteld via wetransfer of CD/DVD. De foto’s kunnen tot een jaar na datum nog nabesteld worden, daarna vervalt dit recht. 

 

Opgemaakt in 2 (twee) exemplaren, waarvan elke partij ιιn exemplaar ontvangt. 

 

Te ……………………………………………….                    ..…....../……………/20………….. 

 

De fotograaf, Chris Kruisheer …………………………………………………….. 

 

O - Ik ben ouder dan 18 jaar, Legitimatie……………………………………………………………..

O - Ik ben nog geen 18 en krijg toestemming van ouders of voogd (handtekening en aanwezigheid van ouder(s) of voogd vereist).

 

 

 Handtekening model…………………………………………

 Handtekening ouder/voogd (indien van toepassing)……………………………….